Demand Reduction Division

Demand Reduction Division
Sl. No NameDesignation
1Nima DamdulChief Program Officer
Dorji TsheringDy. Chief Program Officer
Karma TenzinSr. Program Officer
Phurba ZangmoSr. Program Officer