Supply Reduction Division

Supply Reduction Division
Sl. NoNameDesignation
1Ugyen TsheringChief Program Officer
2Chhimi DorjiDy. Chief Program Officer
3Tshering ChodenPharmacist
4Sonam TashiAsst. Program Officer
5Ogyen Choying RangdolInspector
6Tenzin PhuntshoInspector
7Tshewang ChodenInspector
8Kuenzang NamgyelInspector
9Sangay TenzinInspector